Aanpassing van WTP-processen en systemen

Beoogd resultaat: medewerkers worden goed voorbereid op de (nieuwe) uitvoering van de WTP. 

Wij begeleiden en implementeren van begin tot eind, denk hierbij aan het opstellen van requirements, testscenario’s beschrijven, kwaliteitscontroles opstellen en het daadwerkelijk (geautomatiseerd) testen van de nieuwe oplossing. Wij doen dit in nauwe samenwerking met medewerkers uit de operatie. In dit gehele proces denken wij altijd mee of processen en systemen efficiënt zijn ingericht, is dit niet het geval dan komen wij met oplossingen tot versnelling van het proces. Dit maken wij zichtbaar via dashboards.

Onze aanpak

  • Wij analyseren de huidige situatie, zetten wij af tegen de doelsituatie en aan de hand daarvan stellen wij requirements op. 
  • Aan de hand hiervan werken wij mee aan detail ontwerp en aanpassing van processen en systemen.
  • Indien mogelijk voeren we in de operatie direct procesverbeteringen door die we samen met medewerkers hebben vastgesteld.
  • Wij beschrijven de testscenario’s en de benodigde kwaliteitscontroles.
  • En we voeren het daadwerkelijk (geautomatiseerd) testen uit, met focus op gebruikersacceptatie en IT integratie (o.a. ook performance en beveiliging).