IT en Informatiebeveiliging

Bedrijfsprocessen en IT-systemen toekomstbestendig maken en houden.
Projective Group biedt IT- en informatiebeveiligingsadvies voor pensioenfondsen en verzekeringsmaatschappijen.

Informatiebeveiliging: urgenter dan ooit

IT speelt meer en meer een cruciale factor in de bedrijfsvoering van organisaties. De groeiende hoeveelheid online opgeslagen data benadrukken het belang van veilige en verantwoorde dataopslag. Klanten verwachten terecht dat er integer met hun gegevens wordt omgegaan. De ontwikkeling van een toekomstbestendige IT-strategie en het effectieve informatiebeveiliging zijn urgenter dan ooit.

Projective Group is gespecialiseerd in het verbeteren van bedrijfsprocessen en IT-systemen van pensioenfondsen, verzekeringsmaatschappijen en hun uitbestedingspartners. We ondersteunen bij de inrichting en beheersing van informatiebeveiliging, en bieden deskundige begeleiding bij IT- en informatiebeveiligingsassessments. Daarbij hebben we een specifieke focus op de Good Practice informatiebeveiliging 2023 en de DORA-wetgeving.

Wat we doen

Onze gespecialiseerde consultants bieden een aantal diensten die het realiseren van een integere en beheerste bedrijfsvoering op het gebied van IT en informatiebeveiliging versterken.

IT-strategie

Op basis van de strategie van een organisatie kunnen wij de IT-strategie definiëren en implementeren. Deze levert een belangrijke bijdrage aan de realisatie van middellange en lange termijn bedrijfsdoelen.

Opstellen, implementeren en monitoren van IT-beleid

Uit het IT-beleid vloeien uitgangspunten en normen voor de IT, zoals beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid, en dataclassificatie. Met dit beleid kunnen klanten makkelijker de eigen organisatie en uitbestedingsrelaties besturen op het gebied van IT en richting geven aan de (door)ontwikkeling van IT.

IT-onderzoeken

Of het gaat om alle IT-aspecten, de IT-keten of de IT-organisatie: Projective Group voert onafhankelijk onderzoek uit. Dat doen we ook naar de robuustheid, wendbaarheid en toekomstvastheid van de IT.

Informatiebeveiliging en cybersecurity

Data dient beschermd zijn tegen misbruik en cyberdreigingen. We ondersteunen hierbij, zodat data veilig is en de organisatie voldoet aan de richtlijnen, zoals de Good Practice, Informatiebeveiliging 2019/2020 DNB en ISO- en NEN-certificeringen.

IT-risicoanalyse

In kaart brengen, beheersen en evalueren van risico’s: voor de één een flinke taak, voor ons dagelijkse kost. Met een risicoanalyse brengen wij de IT-risico’s in kaart. We kunnen ook (tijdelijk) het risicomanagement uitvoeren.

Cloud-beoordeling en -implementatie

De Cloud is voor velen een ongrijpbaar begrip. Niet voor Projective Group. Wij beoordelen of de huidige en nieuwe clouddiensten voldoen aan de richtlijnen van de toezichthouder. We kunnen de melding van de clouddienst doen bij de toezichthouder en de implementatie uitvoeren.