Uitbesteding

Gebruik onze kennis en ervaring voor de inrichting en organisatie van uitbestedingen.
Projective Group adviseert en assisteert bij het uitbesteden van processen door pensioenfondsen.

Bedrijfsdiensten uitbesteden voor meer overzicht en kansen

Pensioenfondsen en verzekeraars kiezen er vaak voor om bedrijfsactiviteiten uit te besteden aan derde partijen. Dit levert ze onder andere schaal- en kostenvoordelen op. Projective Group begeleidt en adviseert bij het uitbesteden aan een derde partij. Uitdagingen zoals digitalisering, doorontwikkeling van IT en nieuwe of gewijzigde wet- en regelgeving houden de pensioen- en verzekeringssector bezig. Daarover in control blijven terwijl deze werkzaamheden worden uitbesteed, blijkt niet altijd makkelijk. 

De uitbestedingscyclus van DNB maakt dat eenvoudiger. Projective Group adviseert over het toepassen van de uitbestedingscyclus. Daarnaast ondersteunen we bij strategische vraagstukken. Zo nemen we als externe adviseur plaats bij commissies en fungeren we als transitiemanager bij (transitie/migratie)trajecten.

Wat we doen

Uitbestedingsbeleid opstellen

Het uitbestedingsbeleid is de basis van een goede samenwerking met de uitbestedingsrelatie. Je beschrijft hierin de uitgangspunten die zij dienen te waarborgen om de continuïteit en kwaliteit van dienstverlening te behouden. Projective Group heeft ruime ervaring in het opstellen van het uitbestedingsbeleid en helpt klanten de juiste omschrijving te creëren.

Selectietrajecten begeleiden

Je gaat niet zomaar in zee met een uitbestedingsrelatie. Een betrouwbaar en adequaat selectieproces vormt het fundament van een succesvolle toekomstige samenwerking. Een gestructureerd selectieproces met duidelijke processtappen en goed geformuleerde selectiecriteria zijn onmisbaar.

Periodieke evaluaties

Als organisatie wil je onderaan de streep constant in control zijn. Daarvoor ontvang je periodiek managementinformatie van de uitbestedingsrelatie over de afgesproken prestatie-indicatoren. Deze evaluatiecyclus bestaat uit rapportages zoals: Service Level Agreement (SLA), een niet-financiële risicorapportage, een klantrapportage en een jaarlijkse assurance verklaring. Projective Group helpt met deze beoordeling, zodat jij in contol blijft en de relatie kunt verbeteren.