Datamanagement

Datakwaliteit in kaart brengen en verbeteren.  
 Ontdek hoe Projective Group oplossingen biedt voor data management in de pensioen- en verzekeringssector.

Data als fundament van de organisatie

Data en de kwaliteit ervan zijn belangrijkste topics in de financiële sector. Pensioen- en verzekeringsmaatschappijen hebben een unieke verantwoordelijkheid als het aankomt op gegevensbeheer, omdat ze gevoelige informatie beheren. Inzicht verkrijgen in de kwaliteit en beheersing van data is een grote uitdaging. De juiste toepassing van datamanagement is essentieel voor een integere en beheerste bedrijfsvoering.

Wat we doen

Projective Group begrijpt de behoefte rondom gegevensbeheer. We staan voor een robuuste aanpak van datamanagement binnen de financiële sector. Deze aanpak is specifiek afgestemd op de Good Practices en richtlijnen van de toezichthouders, DNB, en de AFM. Onze oplossingen zijn maatwerk. We helpen de pensioen- en verzekeringsmaatschappijen om te voldoen aan de strengste normen voor gegevensbescherming en -beheer. Tegelijkertijd realiseren we operationele efficiëntie.

Onze oplossingen

Datastrategie en -beleid

Projective Group ondersteunt bij het bepalen van de datamanagementstrategie op basis van de doelstellingen van de organisatie. De datamanagementstrategie is onder andere nodig om aan te geven aan welke definities data moet voldoen, hoe de datamanagementcyclus wordt doorlopen en hoe het beheersproces is ingericht. Het vastgestelde databeleid worden uitgewerkt en geïmplementeerd in organisatorische en administratieve procedures.  
 
De implementatie ondersteunen we met een FIT-GAP analyse. Dit alles valt of staat met het governance raamwerk. De rol- en taakverdelingen zijn van cruciaal belang, evenals het mandaat en expliciete verankering van verantwoordelijkheden en betrokkenheid op directie/ boardniveau. Wij beoordelen de assurance verklaring van accountants en interne rapportages om de gemaakte afspraken, richtlijnen, procedures en verantwoordelijkheden te beheersen. 

Data inzicht

Grote hoeveelheden data bieden waardevolle inzichten, als je deze weet te vinden. Een goede databeheersing borgt en verbetert niet alleen de kwaliteit van de uitvoering van primaire processen, maar ook van de secundaire processen. Projective Group biedt hulp bij: 

  • Het opstellen van management- en sturingsinformatie; 
  • Dat datakwaliteit voor het afleggen van verantwoording; 
  • Inzicht verkrijgen in klantreizen; 
  • Productontwikkeling.

Datakwaliteit

Het opstellen en implementeren van datamanagementbeleid resulteert in een hogere datakwaliteit. De datakwaliteit dient wel periodiek in kaart gebracht te worden om waar nodig te verbeteren. Deze verbeteringen zijn mogelijk door herstelacties in gang te zetten en aanvullende beheersmaatregelen te implementeren. Beleid en procedures dienen ook aangepast te worden aan wijzigende richtlijnen en Good Practices. Projective Group helpt klanten hieraan te voldoen.