Data kwaliteit en data migraties WTP

Beoogd resultaat: gerichte verbetering van de kwaliteit van data voor inkomende migratie enerzijds en ter ondersteuning van de migratie van pensioenfondsen naar nieuwe administratiesystemen anderzijds.

Onze aanpak

  • We beoordelen de kwaliteit van data en identificeren en analyseren onderliggende problemen. Voor inkomende migratie gebruiken we het zesstappenplan van de Pensioenfederatie. Voor systeemmigraties gebruiken we het Data Quality Life Cycle model (zie figuur).
  • We zetten verbeteracties op en testen ze op effectiviteit - zowel voor de korte termijn (focus op migratie) als voor de lange termijn (focus op efficiëntie van nieuwe administratie).
  • We implementeren de verbeteractiviteiten samen met uw medewerkers.
  • We zorgen voor deze aanpak, waardoor de kwaliteit van data continu verbetert, zelfs nadat de WTP-transities zijn gerealiseerd.

Onderdeel van onze aanpak is het opzetten van een controlemodel binnen uw IT-landschap, zodat u de voortgang van verbeteringen kunt bewaken.

WTP data kwaliteitsbenadering