Executiekracht veranderprogramma

Wij zijn experts als het op het managen van veranderprogramma’s in de financiële sector aankomt. Groot, complex, multidisciplinair, kennisintensief, meerjarig zijn voor onze programma- en projectmanagers bekend terrein. Daarbij is verandermanagement, om uw medewerkers in staat stellen succesvol te werken na de transitie, een sleutel-onderdeel in onze werkwijze. Tot slot bemensen we alle project-specifieke taken, zoals programma- en projectmanagers, PMO’s, business analyse en test management.

Ontzorging: wij kunnen alle kritische project-rollen invullen en nemen verantwoordelijkheid voor realisatie én samenwerking binnen uw organisatie en met ketenpartijen.

In control: al onze acties zijn erop gericht om uw WTP-implementatie in control te krijgen en te houden. Daar hoort wat ons betreft ook een gedegen audit trail bij met goede documentatie via de juiste governance van het project.

Onze staat van dienst in de pensioensector

  • Begeleiden van pensioenfondsen in de uitvoering van transities (i.h.k.v. Wtp, overstap naar andere uitvoerders, samenvoeging fondsen).
  • Uitvoeren van WTP implementaties bij uitvoeringsorganisaties.
  • Uitvoeren van business en IT transformaties bij uitvoeringsorganisaties (bijv. nieuwe administratiesystemen, migraties).
  • Uitvoeren van wet- en regelgeving implementaties bij uitvoeringsorganisaties.
  • Invulling van tijdelijke behoefte aan grote aantallen specifieke staffing vragen bij uitvoeringsorganisaties

Daarnaast zijn wij actief in de sector met rollen zoals compliance officer, risk manager, strategisch en beleidsadviseur, opleider.