WTP awareness en opleiding

Beoogd resultaat: medewerkers hebben een beter begrip van het nieuwe stelsel, zodat zij de aanpassingen in hun dagelijkse werk goed begrijpen.

Onze aanpak

  • Wij hebben een white label Wtp-opleiding beschikbaar, met de niveaus basis en verdieping.
  • Deze kan volledig naar klantwens worden ingericht (schaalbaarheid, selectie van onderwerpen, toevoeging klant specifieke punten).
  • Voor onze trainingen maken we gebruik van ons leerplatform Ministry of Compliance. Dit leerplatform kan (technologisch) geheel in uw opleidingsomgeving worden geïntegreerd.
  • Met dit platform monitoren wij ook de studievoortgang van deelnemers en rapporteren dit via dashboards.
  • Aanvullend bieden wij interactieve masterclasses op specifieke Wtp-thema’s voor kleinere doelgroepen aan.