Strategische review WTP-project

Beoogd resultaat: een compleet beeld van de status van het WTP-project, inclusief verbeterenpunten.

Onze aanpak

  • Toetsing of u en uw ketenpartners de juiste dingen doen voor de WTP-implementatie. Daarbij putten we o.a. uit de implementaties waar we verantwoordelijkheid dragen.
  • Bepalen hoe u het beste kunt bijsturen. Daarbij leveren we een plan van aanpak met concrete maatregelen.
  • Indien gewenst pakken wij de uitvoering van (onderdelen van) het plan van aanpak op.