Datakwaliteit

Ondersteuning bij het borgen van het Kader datakwaliteit binnen de pensioensector.
Projective Group adviseert en ondersteunt op compliance met het Data Kwaliteitskader.

Wat u kunt verwachten

Het Besluit Toekomst Pensioenen eist dat pensioenfondsen aantonen dat de datakwaliteit geborgd is voordat het nieuwe pensioenstelsel zijn intrede kan doen. Dit is een vereiste voor het nemen van een evenwichtig invaarbesluit en voor het juist berekenen van individuele pensioenvermogens.

De uitdaging voor pensioenfondsen zit vooral in verouderde systemen, de tijdshorizon en workarounds. Het Kader Datakwaliteit – WTP helpt hierbij. De zes fases uit het Kader biedt een consistente en aantoonbare manier om datakwaliteit te onderbouwen en te waarborgen. Nu is het moment om deze stappen te doorlopen. De eerder uitgevoerde activiteiten, moeten hierin meegenomen worden. Dat betekent dat eerder verzet werk niet verloren gaat. Sterker nog: dit inzicht is noodzakelijk om de zes fases te doorlopen en correcties en herstelacties uit te voeren. 

De deadlines voor de activiteiten, inclusief het verbeteren van de datakwaliteit, zijn duidelijk. Voordat het nieuwe pensioenstelsel ingaat, moeten alle activiteiten zijn afgerond. 

Wat we doen

Projective Group ondersteunt pensioenfondsen en pensioenuitvoeringsorganisaties bij de uitvoering, coördinatie en implementatie van het Kader Datakwaliteit. Met meer dan 25 jaar ervaring op zak met het begeleiden van fondsen, pensioenbeheerders, vermogensbeheerders en pensioenverzekeraars waarborgen we een gestructureerde uitvoering van het Kader. Onze aanpak geeft invulling aan de zes fasen van het Kader: 

Nulmeting

Inzichtelijk maken van de uitgevoerde activiteiten met betrekking tot datakwaliteit. Dit vormt de basis voor het doorlopen van het Kader.

Fase 1 Beleid

We begeleiden pensioenfondsen bij het opstellen van het datakwaliteitsbeleid en het definiëren van de Kritieke Data Elementen (KDE’s).

Fase 2 Risicobeoordeling

we inventariseren relevante risicofactoren, waaronder het huidige raamwerk voor datakwaliteitsbeheersing. We identificeren specifieke deelnemersrisico’s en bieden begeleiding bij het definiëren van de Maximaal Toegestane Afwijking (MTA).

Fase 3 Data-analyse

We analyseren data om de plausibiliteit en juistheid te beoordelen. Daarvoor voeren we data profiling uit om outliers en fouten te identificeren en we verrichten deelwaarnemingen op KDE’s en risicogroepen.

Fase 4 Rapportage

We stellen gedetailleerde rapportages op voor het bestuur over uitgevoerde werkzaamheden, uitkomsten en conclusies. We helpen ook bij het beoordelen van deze bevindingen en het opstellen van een actieplan om de datakwaliteit naar het vereiste niveau te brengen.

Fase 5 Accountant

We werken samen met de accountant voor de uitvoering van de overeengekomen specifieke werkzaamheden op basis waarvan het bestuur een oordeel kan vormen over de datakwaliteit.

Fase 6 Besluit

Op basis van de uitgevoerde werkzaamheden neemt het bestuur een besluit over de datakwaliteit. De gehanteerde MTA van de individuele aanspraak wordt hierin meegewogen en gedocumenteerd.

We volgen de richtlijnen van de toezichthouder en houden rekening met de proportionaliteit van het pensioenfonds wanneer we het Kader doorlopen. Daarvoor werken we nauw samen met de sleutelfunctiehouders en de auditor die de Agreed Upon Procedures (AUP) gaat uitvoeren en borgt dat het bestuur aan het roer staat als het gaan om data. 

Projective Group coördineert Het Kader en beschikt ook over de tools en expertise om data-analyses uit te voeren. De hele uitvoering van het Kader kunnen wij uit handen nemen.